Produktionsbearbejdning

En naturlig arbejdsgang

ESPRIT giver en naturlig arbejdsgang fra CAD-design til maskin-optimeret G-kode. Her er muligheden for at indlæse CAD-filer i stort set alle formater, mens producenterne ser forbedret workflow-integration, da ESPRIT læser native CAD-data fra førende designsystemer. ESPRIT importerer CAD feature tree (FX) og PMI (Product Manufacturing Information) sammen med emnegeometrien, hvilket giver programmøren en komplet definition af emnet uden behov for sekundær dokumentation. Outputtet fra systemet inkluderer redigeringsfri G-kode, der kan omfatte underprogrammer til bedre overskuelighed og repetering sammen med valgfri værktøjs- og driftsrapporter til brug på gulvet.

 • Indlæsning af indbyggede CAD-data fra de førende designsystemer
 • Emnegeometri
 • CAD feature tree (FX)
 • Product Manufacturing Information (PMI)
 • Producerer maskineoptimeret, redigeringsfri G-kode med:
  • Underprogrammer til repetering
  • Rapporter til brug på gulvet

Programmer et emne, bearbejd mange

ESPRIT giver en enorm effektivt til ’Multi Part Machining’. Bearbejd forskellige emner eller forskellige sider af det samme emne med forskellige opspændinger. Med sit ’Part View’ gør ESPRIT det let at overskue og gennemgå procesplanen til programmeringen af et givent emne, mens ’Machine View’ visualiserer, hvordan emnet/emnerne bliver bearbejdet på maskinen. Resultatet er forenklet programmering med fuld forståelse af den aktuelle proces på maskinen. Med friheden til at programmere fræsning, drejning eller probing, lader ESPRITs Modeless Programming ™ programmøren drage fuld fordel af maskinen. Uanset ændringer i sidste øjeblik til opspændingen, fiksturer, stock, antallet af emner, der skal bearbejdes eller maskinvalg, opdaterer ESPRIT automatisk programmet til den nye maskinkonfiguration.

 • Forenklet programmering med fuld kontrol
 • ’Part View’ viser programmeringen for et individuelt emne
 • ’Machine View’ visualiserer bearbejdningen på maskinen
 • Automatiske programopdateringer til opspændinger eller maskinændringer

Programmering med en ’Digital Twin’

For at opnå den viden, der indeholder de mest avancerede og gavnlige funktioner, bruger ESPRIT en digital tvilling af cnc-maskinen sammen med opspændingen af emnet og værktøjerne. Opsætning af maskinen digitalt med realistiske værktøjer, holdere og fiksturer giver ESPRIT et præcist billede af det virkelige produktionsmiljø. Denne “maskinbevidsthed” hjælper CAM-programmørerne med at træffe bedre valg og se en forbedret maskineffektivitet. Programmeringen er forenklet, og mange opgaver såsom link-generering, cyklustid-optimering, maskinsimulering, procesbekræftelse og kollisionsdetektering er automatiseret.

 • ”Maskinbevidsthed” hjælper CAM-programmører med at træffe bedre valg
 • Programmeringen er forenklet, og mange opgaver automatiseres
 • Forbedrer maskinens ydeevne markant på værkstedet

Optimeret produktion

ESPRIT kan automatisk optimere cyklustider ved at minimere værktøjsskift, akserotationer og aksevandringer, alt sammen uden det går ud over afhængigheden mellem operationer og opspændinger. Dette resulterer i meget effektive færdige programmer og maksimal maskinudnyttelse. Afhængigheder kan være at skrubbe inden man sletter eller bore inden man tapper. Ved optimering inkluderes selvfølgelig automatisk detektion af ændringer i opspændingen såsom at vende emnet, udtødning af emne og overførsel. Brugen af almindelige værktøjer og operationer på tværs af flere emner konsolideres også automatisk.

 • Optimerer automatisk cyklustider hvilket giver maksimalt effektive programmer og maskinudnyttelse
 • Tager højde for afhængigheder mellem skrub og slet eller andre unikke krav til et givent emne
 • Inkluderer detektering af ændringer i opspændingen såsom at vende emnet, udtødning af emne og overførsel

Intelligente nulpunkter

ESPRIT supporterer en bred vifte af nulpunkter, der kortlægger maskinens koordinatsystem til de forskellige emne-koordinatsystemer, der er nødvendige i et produktionsbearbejdningsmiljø. Dette forenkler i høj grad håndteringen af afvigelser i emnestørrelse og placering, komplekse opspændinger, flere emner på en Tombstone, flersidet 5-akset bearbejdning og meget mere. Når først nulpunkterne er konfigureret, tildeler systemet dem automatisk til hver bearbejdnings-cyklus og replikerer dem efter behov til flere emner. Den automatiske link-generator tager højde for det valgte nulpunkt til optimerede positioneringsbevægelser. Nulpunkterne ses også under simuleringen og valideres i forhold kollisionsdetektering og output i nc-koden.

 • Support til en bred vifte af nulpunkter
 • Forenkler afvigelser i emner, opspændinger, bearbejdninger af flere emner mm.
 • Automatisk link-generator tager højde for det valgte nulpunkt til optimerede positioneringsbevægelser

Automatisk link-generator

I en verden af produktionsbearbejdning er ESPRITs automatiske link-generator et uvurderligt værktøj, der sparer programmeringstid og får mest muligt ud af maskinen. Ved automatisk at forstå frihøjder, der er nødvendige for at navigere på en tombstone, hvordan man placerer sig omkring komplekse fiksturer, og administrerer 4. og 5. akse-positionering. Link-generatoren genererer også fritræk, der er nødvendige for vanskelig ’in-cut’ re-positionering, hurtigere programmering og reducering af cyklustider. Med muligheden for at optimere frihøjder/fritræk, bearbejdes større dele på mindre tid, hvilket gør en stor forskel for et værksteds bundlinje.

 • Automatisk programmering af:
  • Frihøjder der er nødvendige for at navigere på en tombstone
  • Positionering omkring komplekse fiksturer
  • Håndtering af 4. og 5. akse-positionering
 • Hastighedsprogrammering, reducerer cyklustid og får mest muligt ud af maskinen

Funktioner i Production Machining

SolidMill

 • Traditionel 2,5-akset fræsning og ProfitMilling plus:
  • C-akseindeks og ’Rotary Milling’
  • A-akse, 3 + 1, indeksfræsning
  • B-akse, 3 + 2, indeksfræsning
  • 3. rotationsakse, 3 + 3, indeksfræsning
 • Simultan multiakse-fræsning

SolidTurn

 • Traditionelle 2-aksede drejecyklusser inklusive ProfitTurning
 • FreeForm 3-akset, 4-akset eller 5-akset
 • Kollineære akser
 • Add-on til understøttelse af programmerbar kollineær akse

Probing

 • 3 + 2 probecyklusser til alle maskiner, kontroller og probe-producenter

Rapportgenerator

 • Rapporter/opstillerkort, der giver oplysninger om maskin-, værktøjs- og bearbejdningsoperationer

Tal med os

Tal med vores erfarne team og få mere viden om, hvordan ESPRIT kan hjælpe dig
med at reducere cyklustider og øge maskinudnyttelsen,
hvilket sparer tid og penge.