Drejning

En komplet løsning

Brug SolidTurn-bearbejdningscyklusser på enhver CNC-maskine, der kan dreje, inklusive traditionelle drejebænke med vandrette eller lodrette spindler, og fræsemaskiner med drejekapacitet. Til drejecentre understøtter ESPRIT roterende værktøjer, emnehåndtering og højt specialiserede konfigurationer, såsom spindler med drejeakser, monteret hvor som helst på maskinen. ESPRIT tilbyder en naturlig arbejdsgang til programmering, optimering og simulering af en komplet serie af traditionelle drejecyklusser efterfulgt af et perfekt output af maskinoptimeret G-kode. Ud over de traditionelle cyklusser tilbyder ESPRIT valgfri support til:

 • Flere spindler med emneoverførsel og afstik
 • Multiturret, synkroniseret bearbejdning med flere kanaler
 • Millturn og multitasking til op til 5 akset simultan-fræsning
 • Pinoldok, brille og supportenheder
 • Kolineære akser og 3+ roterende akser

Enkelhed og kontrol

ESPRIT udmærker sig med en unik blanding af automatisering og brugerkontrol, hvilket resulterer i hurtig, nem programmering og samtidig giver fuld kontrol over bearbejdningsprocessen. Juster ethvert aspekt af maskinens bevægelser, inklusive automatisk beregning af til- og frakørsel og ind- og udløb af materialet og slet-tillægget. ESPRIT trimmer automatisk værktøjsbanen til restmaterialet, hvilket eliminerer luftspåner og minimerer cyklustiderne.

 • Hurtig, nem programmering med fuld kontrol over bearbejdningsprocessen.
 • Tilpas værktøjsbanen til restmaterialet, hvilket eliminerer luftspåner og minimerer cyklustiderne.
 • Til- og frakørsel beregnes automatisk for at sikre kollisionsfri positionering.

Skrub

SolidTurn inkluderer et kraftigt sæt skrubcyklusser, der er hurtige og nemme til standardarbejde og som også er fyldt med fleksibilitet og kontrol til krævende ting. Vælg mellem seks skrub-mønstre og tre skæredybde- (DOC) strategier for at optimere cyklustider til materialet, geometrien og målene til bearbejdning. Brug en konstant DOC til ensartede skærekræfter gennem cyklussen og evnen til at bruge optimale skærehastigheder. En variabel DOC gør det muligt for skrubcyklussen at producere et konstant slet-tillæg på alle emnets diametre til optimal sletdrejning. Alternativt minimerer en faldende DOC afbøjning på visse emner, når råmaterialet fjernes.

 • Valgfri værktøjsretning til OD, ID og plandrejning
 • Optimerede cyklustider med seks skrub-mønstre og tre skæredybde-strategier
 • Dynamisk opdatering af råmateriale til optimeret kollisionsfri bearbejdning

Konturdrejning

ESPRIT tilbyder en konturcyklus til profildrejning, plandrejning og OD- eller ID-drejning. Denne universelle bearbejdningscyklus bruges til en lang række skrub- og slet-bearbejdninger. Med kontur-cyklussen bearbejdes hele profilen i en kontinuerlig bane, med eller uden områder med ’undercut’. Når du arbejder med 3D-geometri, kan featuren ligge i ethvert plan, der ’skærer’ drejeaksen, hvilket gør man ikke behøver manipulere geometrien.

 • En universel bearbejdningscyklus til en lang række skrub- og slet-bearbejdninger
 • Et kontinuerligt overløb eller forskellige strategier for udvalgte områder på emnet

Sporstik og gevind

Til skrub og slet af spor på emnet indvendig, udvendig eller face tilbyder ESPRIT enkelhed i programmering med omfattende værktøjskontrol og fleksibilitet. Vælg mellem fire skrub-mønstre og to slet-teknikker. Af indstillinger i gevindskæring kan nævnes enkelt- eller flerløbet gevind, lige eller koniske gevind og med konstante eller variable indløb. ESPRIT beregner automatisk dybden og antallet af overløb ved hjælp af en database med industristandarder, alt sammen med mulighed for manuelt at styre hvis man hellere vil det.

 • Enkelhed i programmering med omfattende værktøjskontrol
 • Sporfleksibilitet: Vælg mellem fire skrub-mønstre og to slet-teknikker
 • Gevindskæring inkluderer enkelt- eller flerløbet gevind, lige eller koniske gevind og med konstante eller variable indløb

Hulboring

ESPRITs pakke med hulboringscyklusser kan lave mange hulformer: bundhuller, gennemgående huller, afbrudte huller, dybe huller, gevind, undersænkede mm. Med muligheden for at bruge et roterende værktøj, roterende emne eller begge dele er disse hulborings-cyklusser egnede til brug på enten en fræser eller en drejebænk. Ved at arbejde på en hul-feature, der indeholder en masse informationer, der definerer hultypen og dens geometriske form, laver ESPRIT hurtigt værktøjsbaner, der er optimeret til en minimal cyklustid for et hvilket som helst antal huller i enhver retning.

 • Værktøjsbane er optimeret til en minimal cyklustid samt til et hvilket som helst antal huller i enhver retning
 • Brug roterende værktøjer, roterende emne eller begge dele
 • Boring forskudt fra center, med emne-rotation og hulprofilering

Emnehåndtering og support af restmateriale

ESPRIT inkluderer cyklusser der understøtter emnehåndtering og support af restmateriale så man kan programmere det komplette program på maskinen, fra råmateriale til færdigt emne. Emnehåndterings-cyklusser inkluderer understøttelse af stangladere, overførsel til sub-spindel, afstik og emnegribere. SolidTurn tilbyder cyklusser til positionering af pinoldok og brille samt parkering og clamping. Brug disse cyklusser i programmet i kombination med ESPRITs fræse-, dreje- og/eller inspektionscyklusser. Programmering af emnehåndtering og understøttelsen af opdateringen af restmateriale gør, at kollisioner undgås, og man får nøjagtig simulering til verifikation af programmet og maskinoptimeret G-kode output.

 • Programmér det komplette program på maskinen fra råemne til færdigt emne
 • Emnehåndtering med stangladere, overførsel til sub-spindel, afstik og emnegribere
 • Positionering af pinoldok og brille samt parkering og clamping

SolidTurn-cyklusser

 • Roughing: Flere overløb i inkrementelle dybder til skrubdrejning og plandrejning fra regelmæssigt eller uregelmæssigt formet råmateriale med mulighed for en sletbane
 • Grooving: På OD, ID eller face på et emne, med skrubbaner, sletbaner eller begge dele. Hele operationen bruger det samme værktøj
 • Contouring: En alt-i-en-plandrejning, ID- og OD-drejecyklus
 • Drilling: Brug et roterende værktøj, roterende emne eller begge dele
 • Threading: Et- eller flerløbet gevind af lige, koniske med konstante og variable indløb
 • Afstik: Afstik emne og lad det falde i emnegriberen eller til overførsel af emnet til en anden spindel
 • Manual Turning: Opret en drejeoperation langs manuelt valgte Z- og X-positioner og brug rapid eller feed efter behov
 • Pickup: Overfør et emne fra en spindel til en anden, eller hold et emne i begge spindler for ekstra støtte
 • Bar Feeder: Med eller uden værktøj eller brug en anden spindel eller revolver til at trække stangen fremad
 • Release: Til emne-overførsel eller for at un-clampe et emne i slutningen af bearbejdningen
 • Tailstock: Positionering og kontrol af pinol
 • Steady Rest: Positionering og kontrol, clamping og un-clamping af brille

Tal med os

Tal med vores erfarne team og få mere viden om, hvordan ESPRIT kan hjælpe dig
med at reducere cyklustider og øge maskinudnyttelsen,
hvilket sparer tid og penge.