Fræsning

Model-drevet bearbejdning

Med udgangspunkt i CAD-modellen analyserer ESPRIT geometrien på emnet, så de bearbejdelige features identificeres. Cyklusserne bruger herefter disse feature-egenskaber såsom dybde, vinkler og typer af huller, for at minimere manuelt input, hvilket fremskynder programmeringsprocessen og reducerer risikoen for fejl. Hver feature tilknyttes automatisk et bearbejdningsplan, der styrer en 4. eller 5. akse således emnet indekseres automatisk. Man skal altså IKKE lave et nulpunkt/bearbejdningsplan til hver feature eller side af emnet. Hvis CAD-modellen opdateres, opdateres den tilknyttede værktøjsbane automatisk og tilpasser sig til ændringerne i geometrien.

 • Kendskab til emnet bruges til at forenkle programmeringen
 • Fremskynde programmeringsprocessen og reducere risiciene for fejl
 • Automatiske indekseringer til 3 + 2, 4- eller 5-akset bearbejdninger

Automatisering af programmering

Startende med den digitale maskine kan ’templates’ bruges til hurtigt at definere en given opsætning. Ligeledes kan ’templaten’ også indeholde fiksturer, hvilket giver et lynhurtigt resultat i Set Up-delen. Værktøjsbiblioteker gør, at man nemt sætter en række udvalgte værktøjer ind i maskinen til det givne job. Og ved hjælp af ’processer’ vil programmeringen være ensartet på tværs af alle programmører og sikre en ensartet og sikker arbejdsgang.

 • ’Optager’ og genbruger bearbejdningsmetoder til automatisering og ensartethed
 • ’Templates’ til fælles opsætning
 • Biblioteker med fiksturer og værktøjer til hurtige maskinopsætninger
 • Gentagelige resultater ved hjælp af ’jeres egne gode vaner’

Adaptive bearbejdningscyklusser

ESPRITs SolidMill-bearbejdningscyklusser tilpasser sig for at drage fuld fordel af maskinens egenskaber f.eks. ’rotary machining’ med ’polar interpolation’.

Dette kan anvendes på enhver cyklus, når den roterende akse er parallel med værktøjsaksen, hvilket resulterer i en optimeret værktøjsbane. Disse cyklusser giver omfattende kontrol over værktøjsbanen, herunder et bredt udvalg af strategier til tilkørsel, indløb, udløb og frakørsel for at sikre, at værktøjet ikke er overbelastet, når det ’angriber’ eller forlader materialet. ’Feedrates’, ’clearances’, ’offsets’ og mange flere tekniske parametre styres gennem processen for at give optimale resultater. Alle SolidMill-cyklusser kan bruges med en, to eller tre roterende akser, så emnet orienteres inden bearbejdning.

ESPRIT administrerer denne proces automatisk baseret på maskinens akser og de bearbejdningsplaner/nulpunkter, der bruges under programmeringen.

 • 3 + 1, 3 + 2 og muligheder for ’rotary machining’
 • Cyklusser giver omfattende kontrol over værktøjsbanen
 • Dynamisk fræsning indbygget i alle bearbejdningscyklusser:
    • Konstant belastning minimerer afbøjning af værktøjet
    • ’Slotting’-strategier til smalle områder
    • Skrub nedefra og op for at minimere cyklustiden
    • Spiralfræsning med konstant overlap
    • Tilkørsel med ’Ramp’ og ’helical’ i materialet

Hulboringer

Brug hulboringscyklusser til at fremstille en bred vifte af hulformer, herunder bundhuller, gennemgående, afbrudte, dybe, gevind, og undersænket. Med mulighed for at bruge roterende værktøj, roterende emne eller begge dele, er ESPRITs serie af hulboringscyklusser velegnet til brug på både en fræser og en drejebænk. Ved hjælp af hul-featuren, der indeholder en række informationer, der definerer type af hul samt dets geometriske form, producerer ESPRITs hulboringscyklusser hurtigt værktøjsbaner, der er optimeret til en minimal cyklustid uanset antal huller.

 • Producer hurtigt værktøjsbaner optimeret til minimal cyklustid
 • Bearbejd en bred vifte af hulformer: bundhuller, gennemgående, afbrudte, dybe, gevind, undersænket mm.
 • Velegnet til brug på både fræser og drejebænk
 • Brug roterende værktøj, roterende emne eller begge dele

Planfræsning & Skrub

ESPRIT har en række cyklusser til skrubbearbejdning; den mest kraftfulde er ’Pocketing’. ’Pocketing’ fjerner hurtigt store mængder materiale i lommer og kaviteter, der kan omfatte øer, ’bosses’ og lommer-i-lommer. Denne fleksible cyklus genererer en værktøjsbane, der gradvist fjerner materialet inden for afgrænsningerne inkrementelle dybder optimeret efter resterende råmateriale, efterhånden som cyklussen skrider frem. Cyklussen håndterer åbne eller lukkede former, der kan være med bund eller gennemgående. En enkelt ’Pocketing’ kan indeholde skrub, slet af væg, slet af bund eller en kombination af de tre.

 • En række cyklusser til skrubbearbejdning; den mest kraftfulde er ’Pocketing’
 • Fjerner hurtigt store mængder materiale i lommer og kaviteter, der kan omfatte øer, ’bosses’ og lommer-i-lommer
 • En enkelt ’Pocketing’ kan indeholde skrub, slet af væg, slet af bund eller en kombination af de tre

Kontur- & sletfræsning

SolidMill-contouring er en ekstremt fleksibel cyklus, der er velegnet til en lang række bearbejdningsbehov til skrub og slet af åbne og lukkede geometrier. Konturfræsning bruges almindeligvis til at fjerne materiale langs lodrette eller skrå vægge og til at rejfe kanter. En enkelt operation kan både skrubbe og slette med flere overløb og inkrementelle dybder. Automatisk trimning af værktøjsbanen til restmaterialet, minimerer cyklustiderne yderligere.

 • Fleksibel cyklus velegnet til en lang række forskellige bearbejdningsbehov
 • Skrub eller slet af åbne eller lukkede germetrier
 • Minimering af cyklustiden ved automatisk at trimme værktøjsbanen til restmaterialet

Optimeret til restmateriale

ESPRIT styrer restmaterialet i ’real-time’ inden for og mellem operationer såvel som på tværs af opsætninger, hvilket resulterer i kortere cyklustider og sikrer kollisionsfri bearbejdning. Restmaterialet kan ses visuelt på ethvert trin i hele processen, og simuleringen kan startes når som helst i programmet ved hjælp af netop konstant opdateret restmateriale. Dynamisk overvågning af restmaterialet under bearbejdningen, eliminerer luftspåner og gør det muligt at restbearbejde, hvad der måtte stå tilbage, fra en større skrubfræser.

 • Dynamisk overvågning af restmateriale, eliminerer luftspåner og minimerer positioneringer
 • Restmateriale kan ses visuelt når som helst, i hele processen
 • Simuleringen kan startes når som helst i programmet ved hjælp af netop konstant opdateret restmateriale

SolidMill-Cyklusser

 • Facing: Fjerner materiale på en plan overflade med lineære værktøjsbaner
 • ProfitMilling: Dynamisk fræsning til skrub, der reducerer cyklustider betydeligt og øger værktøjets levetid
 • Pocketing: Tilbyder enhver kombination af skrub- og slet-cyklusser til lommer, vægge og flader
 • Contouring: En universel bearbejdningscyklus til skrub og slet af profiler, afgrænsninger, rejfninger eller features
 • Drilling: Hulborings-cyklusser til bundhuller, gennemgående huller, dybe huller, gevindhuller og undersænkede huller med mulighed for at bruge roterende værktøj, roterende emne eller begge dele
 • Spiraling: Fræsning af spiral på indersiden eller ydersiden af cylindriske former
 • Threading: Ind- eller udvendig gevindfræsning
 • Wireframe Milling: 3D-fræsning fra todimensionale profiler
 • Manual Milling: Fræsning langs manuelt valgte geometriske elementer
 • Engraving: Laver en fræseoperation til at gravere tekst med muligheder for at vælge skrifttype, størrelse og orientering. Vælg mellem tre strategier: Centerline Contouring, V Carving eller Concentric Pockenting

Tal med os

Tal med vores erfarne team og få mere viden om, hvordan ESPRIT kan hjælpe dig
med at reducere cyklustider og øge maskinudnyttelsen,
hvilket sparer tid og penge.