5-akset fræsning

5-asket simultan

Når man taler 5-akset simultan freeform-bearbejdninger, har ESPRIT 9 varianter af skrub og slet-cyklusser til et bredt sortiment af emner – lige fra ’micromaching’, meget små emner til ’heavy industry’ kæmpestore emner. Brug denne kraftfulde serie af cyklusser i fuld 5-akset, lås en akse til 4-aksede bearbejdninger, som af eks. ’Blades’, eller lås to akser for maksimal stivhed i heavy cuts. Alle disse cyklusser har indbygget high-speed machining.Til skrub-bearbejdning er ESPRITs patenterede ProfitMilling-strategi tilgængelig for at maksimere mængden af materiale som fjernes og værktøjslevetid. Unikt i ESPRIT er en 5-akset FreeForm Composite-cyklus, en kombination af seks forskellige bearbejdningsmønstre og seks værktøjsorienteringsstrategier til i alt 36 forskellige værktøjsbanetyper.
Denne high-performance-cyklus bruger en simpel fire-trins arbejdsgang, samtidig med at den giver omfattende kontrol over værktøjet.

 • 5-akset freeform-bearbejdning af komplekse geometrier med udvidet værktøjskontrol og high-speed machining indbygget

Stock-Aware værktøjsbaner

ESPRITs FreeForm fræsecyklusser er dynamisk optimeret baseret på råemnets form, værktøjer, værktøjsholdere, opspænding og maskine, hvilket resulterer i sikrere, kortere cyklustid, kollisionsfri bearbejdning med minimeret re-positionering og ingen luftspåner.

 • Skrub og restbearbejdning optimeres til resterende stock
 • Øjeblikkelig visualisering af bearbejdningsresultatet
 • Multithreading, GPU’er og baggrundsberegning for maksimal ydelse

Maskinoptimeret G-Code

Maskinoptimeret, redigeringsfri G-kode resulterer i hurtigere indkøring samt cyklustider. For at opnå dette ved 5-akset bearbejdning, optimerer ESPRIT lineær og vinklet punktfordeling og antallet af kodeblokke, for hurtigere at kunne læse fremad på styringen. Denne optimerede punktfordeling opretholder også overfladekvaliteten samt ’udglatter’ værktøjsbaner omkring skarpe kurver. Desuden vil outputtet af Tool Control Center Point (RTPC), ved positionering både skærende og i ilgang, forbedre maskinbevægelserne hvilket vil resultere hurtigere feed-bevægelser og bedre overflader. RTPC kan også outputtes uafhængigt af en given maskin-kinematik, når der anvendes vektorer. ESPRITs understøttelse af 3D-værktøjskompensation giver maskinoperatører fleksibiliteten til at kompensere for værktøjsslid selv i 5-akset simultanbearbejdning.

 • Optimal punktfordeling til hurtigere fremadlæsning på CNC-styringen og bedre overfladekvalitet

Optimering af program

ESPRIT anvender en ‘Digital Twin’ af CNC-maskinen hvilket giver en præcis simulering og hermed mulighed for at optimere nc-koden bedst muligt. Nogle af ESPRITs mest udbytterige features er, generering af automatiske ’links’, ’rotary solution’ og feed-rate optimering. Ved hjælp af automatiske ’links’, er det muligt at optimere løftene imellem værktøjsbanerne på en optimal måde, selv på komplekse emner, hvilket resulterer i kortere cyklustid. Selvfølgelig med fuld kollisionstjek!

 • Fuldautomatiske ’links’ bevæger sig med optimerede ’rotary solutions’ til hurtig positionering i både 3 + 2- og 5-akset simultan
 • 5-akset optimering af feed forbedrer overfladekvaliteten betydeligt og forlænger værktøjets levetid

Fuld maskinsimulation

Ved programmering af 5-aksede værktøjsbaner, er det en kæmpe fordel at kunne se en korrekt simulering af programmet inden det sendes til maskinen.
ESPRITs indbyggede maskinsimulator bruger en ’Digital Twin’ af CNC-maskinen til at gøre netop dette og viser nøjagtigt, hvad der vil ske på maskinen, før en enkelt spån nogensinde bliver taget. Under simuleringen viser ESPRIT al bevægelse af maskinkomponenterne i real-time, hvilket giver en nøjagtig verifikation af hele bearbejdningsprocessen. Under simuleringen ’fanger’ kollisionstjekket eventuelle farer, herunder kollisioner, akse-overtravel og forkerte tilkørsler på emnet, hvilket eliminerer muligheden for en fejl på maskinen.

 • ’Analysis’ giver en detaljeret overblik over værktøjsbanen
 • ’Comparison’ giver et perfekt overblik over restmateriale i forskellige farver/tolerancer
 • Simulation giver en animeret visning af hele bearbejdningsprocessen
 • Analytics giver visninger af potentielle kollisioner, akse-overtravels, accelerationer mm.

5-aksede Freeform-cyklusser

 • Channel roughing og finishing: En 5-akset fræsning til bearbejdning af materiale inde i en kanal afgrænset af to vægge. Denne værktøjsbane kombinerer optimal kontakt mellem værktøj og kanalvægge for effektivt at fjerne materiale, samtidig med at trykket på væggene minimeres.
 • Composite milling: En ekstrem alsidig samling af 36 bearbejdningscyklusser, baseret på seks bearbejdningsmønstre og seks strategier til værktøjsorientering, giver en bred vifte af 4- og 5-akset skrub- og sletbearbejdninger.
 • Contour machining: Producerer en 4- eller 5-akset fræseoperation til bearbejdning langs en eller flere 3D-profiler, mens værktøjet holdes ’normal to surface’. Bruges også til at rejfe kanterne på emnet.
 • Impeller cutting: Impeller er en 5-akset bearbejdning, som bruges til at skrubbe, semi-slette og slette kanalen mellem bladene på en impeller, med eller uden splitterblade.
 • Port roughing og finishing: Ved hjælp af en spline-kurve til at styre værktøjsaksen følger denne cyklus et spiralformet mønster til skrub, slet eller bearbejdning af et område, der har begrænsede tilkørselsmuligheder.
 • Spiral milling: ’Spiral roughing’ laver en 4-akset fræsning, som kører på overflader og omkring en referenceakse. Det er en cyklus med høj produktivitet, der er velegnet til hårde materialer med stort indgreb. ’Spiral finshing’ er en 5-akset fræsning, som kører rundt mellem en startprofil og en slutprofil langs overflader, ideel til sletbearbejdning af en blade.
 • Swarf cutting: Bruges til at bearbejde skrå vægge ved hjælp af værktøjets flanke/side, 4- eller 5-akset simultan.
 • Z-level roughing: Kan køre 3-, 4- eller 5-akset til skrubbearbejdning af et emne, mens du opretholder en konstant belastning på fræseren for en jævn, ’high-speed’-bearbejdning.
 • Z-level finishing: En 3-, 4- eller 5-akset sletsoperation til at besrbejde lodrette og næsten lodrette vægge i trinvise Z-niveauer samt bearbejdning af flade områder med komplekse geometrier.

Tal med os

Tal med vores erfarne team og få mere viden om, hvordan ESPRIT kan hjælpe dig
med at reducere cyklustider og øge maskinudnyttelsen,
hvilket sparer tid og penge.